UNDERMENU

Artikler om hunde

Hund   Læs en af de mange dybdegående artikler om hunde
» Læs artklerne  

Artikler om katte

Læs en af de mange spændende artikler om katte                   » Læs artklerne
Kat  

sitemap

PennHip: Ny diagnostik af hofteledsdysplasi

Hundens ejere sidder ude i venteværelset og venter på fremkaldelsen af røntgenbillederne. De har en et år gammel labrador retriever til fotografering af hofterne for at se, om hunden lider af den arvelige sygdom, som kaldes hofteledsdysplasi (HD). Deres sidste hund blev aflivet, fordi den havde HD i så svær en grad, at den ikke kunne få et fremtidigt liv uden smerter. De er forståeligt nok meget spændte og nervøse.

Det går godt denne gang, schæferhunden bliver erklæret fri for HD. For at kunne konstatere om en hund har hofteledsdysplasi, vil dyrlægen som regel røntgenfotografere hofteleddet. Hofteskålens og lårbenshovedets udseende og deres indbyrdes placering vil afsløre, om hunden har HD eller ej. Problemet med den nuværende måde at optage røntgenbillederne på er blandt andet, at hunden skal være mindst et år og helst to år gammel for, at man med sikkerhed kan sige noget udfra røntgenbillederne om dens HD-status. Det er to års kærlighed og træning, og så risikerer man, at hunden skal aflives.

 

PennHip-optagelse

Forskning

En forsker i USA har udviklet og i de sidste 15 år gennemprøvet en ny metode til vurdering af en hunds HD-status. Han har opfundet et apparatur, som kan give et jævnt tryk udad på begge lårbenshoveder samtidigt, således at man på røntgenbilledet kan måle, hvor slappe hofteleddene er. Man måler afstanden fra midten af hofteskålen til midten af lårbenshovedet, når benene er skubbet ud og dividerer afstanden med lårbenshovedets radius. Det tal, man får som resultat, er hundens HD indeks.

Han har fundet ud af, at leddets slaphed er direkte relateret til hundens chancer for senere at udvikle HD. Ved at følge hundene igennem livet har han opdaget, at hunde med et indeks under 0,3 aldrig udvikler HD og gigt. Hunde med et indeks over 0,7 udvikler altid HD og gigt. Samtidig har han kunnet påvise, at en hunds indeks er det samme, når den er 4 måneder gammel, som når den er 2 år gammel. Man kan derfor allerede, når en hund er hvalp, finde ud af, om den har et stort potentiale for at udvikle HD, hvilket vil være til stor hjælp for såvel opdrætter som hvalpekøber.

 

PennHip instrumenter til både de store og de små hunde

Arveligheden

Yderligere har den amerikanske forsker fundet ud af, at arveligheden af ledslaphed er helt oppe på 60%, mens arveligheden af HD vurderet efter den nuværende metode kun ligger på 20%. Han har påvist, at man med den nuværende metode, hvor man strækker benene bagud, skaber en spænding i leddet, hvorved hoftehovedet skubbes ind i leddet. Resultatet er, at mange hunde får en pænere bedømmelse, end de fortjener, men at deres afkom

Vi kan tage PennHip optagelser på både de store og de små hunde og katte

arver de dårlige gener. At der avles på mange hunde med "pæne" hofter men med skjult hofteledsdysplasi gives som en forklaring på, hvorfor 30 års bekæmpelse af hofteledsdysplasi har spillet fallit.

PennHip distraktion-røntgen

Med en arvelighed på 60% og hundens HD-status kendt allerede når den er fire måneder gammel, har man langt større chancer for at opnå en forbedring i de forskellige racers HD-status med den nye metode end med den gamle. På nuværende tidspunkt er metoden ikke anerkendt af den Danske Kennel Klub, men når kendskabet til metoden begynder at sprede sig blandt opdrættere og hvalpekøbere, vil dyrlæger begynde at uddanne sig i metoden, og den vil blive godkendt.

Forhåbentlig vil det medføre, at det bliver mere og mere sjældent, at vi som dyrlæger bliver nødt til at aflive unge hunde på grund af hofteledsdysplasi.

PRODUKTER FRA
                      DYRLÆGEN


Royal Canins Veterinærprodukter er fremstillet specielt til behandling af sygdomme hos hunde og katte. Se på tilbud.