UNDERMENU

Artikler om hunde

Hund   Læs en af de mange dybdegående artikler om hunde
» Læs artklerne  

Artikler om katte

Læs en af de mange spændende artikler om katte                   » Læs artklerne
Kat  

Tip en vensitemapudskriv

Lopper

En loppeLopper

Først når den fuldt udviklede, voksne loppe mærker vibrationer i omgivelserne, føler at temperaturen og luftfugtighed er tilpas klækkes den fra puppen og søger omgående mod det dyr, som forårsager rystelserne.

Cyklus er nu komplet og loppen kan atter finde en partner få et blodmåltid og lægge æg.Hele cyklus vil i de fleste hjem tage ca. 3 uger.

Der udklækkes 10 - 30 æg per dag per loppe, hvilket bliver til 230 - 432 æg i en enkelt loppes levetid.

Lopper hos hunde og katte er et meget udbredt problem i hele Danmark og har intet med manglende hygiejne at gøre!

Størstedelen af de lopper, som ses hos hunde og katte er kattelopper (Ctenocephalides felis), mens hundelopper (Ctenocephalides canis) ses sjældnere og primært hos hunde. 

Både katte- og hundelopper kan formere sig, såfremt de får et blodmåltid fra enten hund eller kat; men ikke fra mennesker! Imidlertid kan hunde- og kattelopper sagtens leve af menneskeblod. Parallelt kan pindsvine- og fuglelopper ikke formere sig på katte- og hundeblod.

Lopper er små, 1,5 - 3 mm lange, brunsorte, fra side til side fladtrykte insekter med veludviklede bagben, der sætter dem istand til at springe endog temmelig langt. Voksne lopper lever 2 - 4 uger.

Længden på en loppes spring svarer til at et menneske skulle præstere et længdespring på 300 meter.

En loppe kan accelerere 50 gange hurtigere end en rumfærge.

En hund, som konstant er plaget af lopper er mindre udsat for at udvikle loppeallergi en en, som med jævne mellemrum er udsat for loppeangreb.

En hund eller kat med loppeallergi fortsætter med at kløe sig, selvom lopperne er midlertidigt væk. Det er dels fordi kløen er sevforstærkende, og dels fordi huden fortsætter med at kløe i 7 dage efter det sidste loppebid. Det er forklaringen på, at en hund eller kat fortsætter med at kløe sig, trods det eat den er blevet behandlet for lopper.

Loppernes udvikling fra puppestadie (et klæbrigt kokonagtigt stadie) videre til en voksen loppe fremmes af vibrationer, varme og kuldioxid (f.eks. fra udåndingsluft). Derfor klækker puppen kun ud, når en mulig foderkilde er til stede. Det er forklaringen på, hvorfor man pludselig kan blive udsat for et loppeangreb et sted, hvor der ikke har været hunde, katte eller mennesker i månedsvis.

Pupper klækker ud i bølger med 2 - 5 dages mellemrum.

 

PRODUKTER FRA
                      DYRLÆGEN


Royal Canins Veterinærprodukter er fremstillet specielt til behandling af sygdomme hos hunde og katte. Se på tilbud.